Công nợ - Nhà cung cấp

Tổng hợp:
Quá trình hoạt động không thể trách khỏi việc công  nợ đối với các nhà cung cấp Mỹ Phẩm, Nguyên vật liệu, Máy móc...

Hệ thống cho phép người dùng theo dõi được công nợ của những đối tượng này:
- Công nợ Nhà cung cấp
- Công nợ chi tiết từng phiếu nhập hàng
- ...


Comments