Hồ sơ nhân sự

    Tuyển dụng:

     - Lập kế hoạch tuyển dụng.

     - Theo dõi quá trình nộp hồ sơ, phỏng vấn lần 1,2,3...

     - Theo dõi kết quả tuyển dụng.

     - Tự động thông báo kết quả tuyển dụng qua Email.

     - Tự động chuyển thông tin ứng viên sang thành nhân viên.

 

     Theo dõi hợp đồng:

     - Theo dõi hợp đồng học việc, thử việc, chính thức, công nhật.

     - Cảnh báo hết hạn, gia hạn hợp đồng.

     - Theo dõi quá trình nghỉ việc, tạm hoãn hợp đồng.

 

     Hồ sơ nhân sự:

     - Quản lý số trường hồ sơ nhân sự động(tùy biến theo yêu cầu khách hàng).

     - Mẫu hồ sơ chuẩn(Theo mẫu C2 nhà nước quy định).

     - Thông tin chi tiết quan hệ gia đình.

     - Thông tin chi tiết về chuyên môn, trình độ ngoại ngữ, chính trị, tin học.

 

     Đào tạo:

     - Lập kế hoạch hoạch đào tạo.

     - Theo dõi kế hoạch đào tạo.

     - Theo dõi nguồn kinh phí đào tạo.

     - Báo cáo tổng hợp theo cả năm.

 

     Quá trình công tác:

     - Theo dõi quá trình công tác của nhân viên trong nước cũng như nước ngoài.

     - Qúa trình điều chuyển nhân viên.

 

     BHXH, BHYT, BHTN:

     - Theo dõi chế độ BHXH, BHYT, BHTN cho nhân viên.

     - Theo dõi quá trình nghỉ phép, nghỉ đẻ, ốm đau, thai sản, điều dưỡng.

     - Các biểu mẫu tuân thủ theo đúng quy định nhà nước.

 

     Nhận xét, đánh giá:

     - Cho phép thiết lập động các chỉ tiêu đánh giá.

     - Phân nhóm các đối tượng đánh giá.

     - Thiết lập các kỳ đánh giá: Tuần, Tháng, Quý, Năm.

     - Dựa vào kết quả tự động kết chuyển nhân sự vào tăng lương, trừ lương, nâng cấp...

 

     Báo cáo:

      - Các báo cáo thống kê nhân sự.

      - Các báo cáo về tuyển dụng.

      - Các báo cáo quá trình đào tạo, công tác.

      - Biểu đồ đánh giá.

      - Báo cáo khác….

Comments