Thiết lập ca phòng

Tổng quan:
Với một lượng khách hàng đông đúc, số lượng phòng hạn chế, các thiết bị sử dụng thiếu... đó là câu hỏi thường đặt ra đối với nhà quản lý của hàng Spa.

Phân hệ này cho phép đăng ký Ca thực hiện trong các phòng, nhằm mục đích theo dõi được tài nguyên của các Phòng đã quá mức hay chưa:Quy trình:
Thông tin thiết lập ca bao gồm:
- Chọn khách hàng
- Chọn phòng
- Chọn nhân viên thực hiện
- Chọn dịch vụ thực hiện
- Thời gian bắt đầu
- Thời gian kết thúc
- Danh sách các thiết bị sử dụng cho thủ thuật đó

Sau khi thiết lập người dùng hoàn toàn theo dõi được trực quan tình trạng hoạt động của các phòng, sẽ không bị chồng chéo, quá tải phòng này, lại thiếu phòng kia,..

Comments