Xem tài nguyên phòng

Trước khi đăng ký Ca làm thủ thuật của một phòng nào đó, người dung cần quan tâm đến tính năng này.

Tại đây cho phép người dùng theo dõi được tổng quan tài nguyên của tất cả các phòng trong cửa hàng:Chức năng này sẽ trả lời cho bạn các câu hỏi:
- Phòng này đã đủ khách chưa?
- Ai đang làm?
- Dịch vụ gì?
- Đang sử dụng thiết bị gì?
- Bao giờ giải phóng được các nguồn tài nguyên đó?
- ...

Comments