Quản lý sản phẩm

Hệ thống cho phép quản lý toàn bộ các mặt hàng bao gồm: Mỹ Phẩm, Thuốc nhuộm, Thuốc tẩy,..Nhập hàng

Nhập hàng về kho cửa hàng...

Chi tiết ==>


Xuất hàng

Xuất hàng cho khách hàng, xuất bán lẻ, chuyển kho,...

Chi tiết ==>


Tổng hợp tồn

Tính tổng hợp tồn kho theo từng thời kỳ, xác nhận tồn thực...

Chi tiết ==>