Nhập hàng

Tổng quan: 
Mặt hàng thông thường trong các Cửa hàng spa, salon... là Mỹ Phẩm.
Phân hệ này cho phép quản lý quá trình nhập Mỹ Phẩm về để bán hoặc sử dụng.Quy trình:
- Việc nhập Mỹ phẩm được theo dõi bằng các phiếu nhập kho
  + Mã phiếu
  + Tên phiếu
  + Kho nhập
  + Nhập từ nhà cung cấp nào
  + Nội dung
  + Danh sách sản phẩm nhập về
  + ...

- Tổng hợp tồng số tiền đã nhập để báo cáo chi phí

- Báo cáo phiếu nhập kho
 

Comments